АОПА - България партнира на гражданския авиационен регулатор ГД ГВА при изготвяна на предложения за промени в ЗГВ и поднормативната база, при осъществяването на гражданско-военното взаимодействие АОПА - България участва в провеждането на различни събития свързани с авиацията в страната и чужбина АОПА - България подпомага членове на сродни организации при подготовката и изпълнението на полети с въздухоплавателни средства от авиацията с общо предназначение към и от летищата за обществено ползване на Република България, както и в нейното въздушно пространство

Добре дошли в страницата на Асоциация на собствениците на въздухоплавателни средства и пилотите в България

Новини

Семинар по безопасност

С оглед на спазването на мерките за неразпространение на Covid-19, семинарът за безопасност, който първоначално планирахме да проведем в сградата на РВД, ще бъде осъществен под формата на уебинар, с лектор Емо Найденов.

Повече

Председател на УС

На 06.03.2020 г. се проведе заседание на Управителния Съвет на Асоциацията на собствениците на въздухоплавателни средства и пилотите в България.
Управителния съвет на АОПА – България единодушно избра Георги Игнатов за председател на УС на Асоциацията на собствениците на въздухоплавателни средства и пилотите в България за мандат 2020г. – 2023 г.

Повече

Становище на АОПА България относно Национален борд за разследване

АОПА България даде становище в рамките на общественото обсъждане относно „Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт”. В следствие на даденото становище, бяха нанесени съответните промени.

Повече

Нашите партньори

Спектър АД
ГрЕКо ДжЛТ България ЕООД
АЛК АД
Интерскай AД

Свържете се с нас