Д-р Ясен Димитров е любител-пилот, член на АОПА от 2016г.

В управителния съвет на асоциацията е от 2017г.