Петьо Ачев е Ръководител Полети от 1990г както и пилот-любител с богат опит от 2007г.