• АОПА – България участва в провеждането на различни събития свързани с авиацията в страната и чужбина, като представя позицията на пилотите и собствениците на леки и свръхлеки въздухоплавателни средства.

  • АОПА – България участва съвместно с други организации в разработката и оценката на нови документи, касаещи всички административни и експлоатационни въпроси на авиацията с общо предназначение.

  • АОПА – България обменя опит със сродни организации от други страни за подобряване на ефективността за постигане на целите си

  • АОПА – България подпомага членове на сродни организации при подготовката и изпълнението на полети с въздухоплавателни средства от авиацията с общо предназначение към и от летищата за обществено ползване на Република България, както и в нейното въздушно пространство.

  • АОПА – България изпълнява различни консултантски услуги по заявка, свързани с избора, закупуването, регистрацията и експлоатацията на въздухоплавателни средства от авиацията с общо предназначение.

  • АОПА – България партнира на гражданския авиационен регулатор ГД ГВА при изготвяна на предложения за промени в ЗГВ и поднормативната база, при осъществяването на гражданско-военното взаимодействие. АОПА партнира и на доставчика на аеронавигационни услуги ДП РВД с експертно мнение и позиция по въпроси, свързани с ОВП, ОВД, както и ПИО, АОО и координацията в районите на летателните площадки, процедурите за необслужваеми летища, правилата в неконтролираното ВП.