Предимства на членството в АОПА-България

  • Представителство и защита на интересите пред държавни и други организации
  • Намаления на стоки и услуги директно и индиректно свързани с изпълнението на полети от авиацията с общо предназначение
  • Публикуване на безплатни обяви от членове на уебсайта на асоциацията

Приемане на нови членове

В АОПА-България се приемат индивидуални и колективни членове

Процедура за приемане на нови членове

Членски внос

Индивидуален членски внос

Встъпителен - за първата година
200лв годишно

Индивидуален членски внос

за всяка следваща година
150лв годишно

Корпоративен членски внос

Встъпителен - за първата година
1500лв годишно

Корпоративен членски внос

за всяка следваща година
1000лв годишно