Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.