Становище на АОПА България относно Национален борд за разследване

АОПА България даде становище в рамките на общественото обсъждане относно „Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт”. В следствие на даденото становище, бяха нанесени съответните промени.

Трагична катастрофа с член на АОПА

Уважаеми колеги, С прискърбие ви съобщаваме, че на 2 Април 2019 г. скъпият наш приятел, колега и член на AOPA Bulgaria Георги Бошнаков претърпя инцидент и намери своята кончина, заедно с цялото си семейство, в района на връх Солунска глава в Република Северна Македония. Георги беше добър и предан приятел, отзивчив и готов да помогне…