Нов управителен съвет

С проведено общо събрания на АОПА – България през месец Февруари бе избран нов управителен съвет както следва. Георги Игнатов – Президентg.ignatov at aopa.bg +359889399933 Христо Шарков – Член на УСh.charkov at aopa.bg +359888810100 Петьо Ачев – Член на УСp.achev at aopa.bg +359888307895 Румен Младенов – Член на УСr.mladenov at aopa.bg +359899915683 Ясен Димитров – Член на УСy.dimitrov at…