Годишен Финансов Отчет за 2016


ГФО 2016   ГФО 2015  Счетоводен баланс 2014 Финансова политика 2014   
Подробно

Членските карти за 2017 г са готови


Уважаеми членове,  Имаме удоволствието да Ви уведомим, че макар и с известно забавяне по технически причини, членските карти за 2017 г са готови. Всеки може да получи новата си членска карта след заплащане на членския внос по банков път или в брой на Летище Лесново - за контакти Катя Георгиева, 0885 853 165. Банкова сметка: IBAN: BG22BPBI79401066071401 BIC: BPBIBGSF Евробанк България АД С Уважение, АОПА България
Подробно