Подробно

НАРЪЧНИК ЗА ПОЛЕТИ ПО ПВП В ОБСЛУЖВАНОТО ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


АОПА България взе участие в създаването на документ за VFR полетите във въздушното пространство на Република България. Вижте публикувания наръчник http://www.caa.bg/upload/docs/VFR_GUIDE_BG.pdf
Подробно